#01

Regulamin serwera MatrixMC.PL

Spis treści
§ 1 - Postanowienia ogólne

§ 1.1) MatrixMC nie jest w żaden sposób powiązany z Mojang Studios.

§ 1.2) Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady serwera minecraft pod adresem matrixmc.pl.

§ 1.3) Regulamin obowiązuję każdego użytkownika przebywającego na serwerze.

§ 1.4) Rejestracja na serwerze jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu.

§ 1.5) Korzystanie z serwera MatrixMC.PL jest ogólnodostępne i bezpłatne.

§ 1.6) Nieznajomość regulaminu nie zwalnia gracza z jego przestrzegania.

§ 1.7) Nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować czasowym, stałym zablokowaniem dostępu do serwera lub wyciszeniem na serwerze.

§ 1.8) Każdy napotkany błąd należy zgłosić Administracji na serwerze discord.

§ 1.9) Administracja zastrzega sobie prawo do edytowania niniejszego regulaminu.

§ 1.10) Regulamin obowiązuje na każdym serwerze należącym do MatrixMC.PL.

§ 1.11) Projekt może zostać w każdej chwili zawieszony lub zakończony a opłacone usługi ze sklepu nie będą zwracane.

§ 1.12) Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa krajowego i międzynarodowego.

§ 1.13) Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie treści, które publikuje na serwerze, w tym wiadomości, obrazy i inne materiały.

§ 1.14) Administracja informuje o planowanych przerwach technicznych oraz godzinach największej dostępności serwera.

§ 2 - Definicje

§ 2.1) KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika. Użytkownik tworzy Konto po dokonaniu rejestracji na serwerze Gry Online.

§ 2.2) KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2.3) REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

§ 2.4) SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem MatrixMC.pl

§ 2.5) USŁUGODAWCA (OPERATOR, SPRZEDAWCA) – Mariusz Miklasiewicz wykonujący działalność gospodarczą pod firmą FINEZJA, NIP: 8821822055.

§ 2.6) UŻYTKOWNIK (USŁUGOBIORCA) – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną posiadająca Konto w Serwisie i korzystająca z Usługi Elektronicznej.

§ 2.7) KLIENT – Użytkownik, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

§ 2.8) UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Aplikacji zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.

§ 2.9) USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

§ 2.10) GRY ONLINE - usługa elektroniczna udostępniona Użytkownikom przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu będąca grą komputerową.

§ 2.11) APLIKACJA - usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Aplikacje dostępne w Serwisie:

 • Doładowanie portfela

§ 2.12) WIRTUALNE MONETY - Wirtualna waluta, która może zostać wykorzystana w Grze Online.

§ 2.13) DOŁADOWANIE PORTFELA - odpłatna Aplikacja dostępna w Serwisie. Użytkownik otrzymuje Wirtualne monety

§ 2.14) ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Aplikacji ze Sprzedawcą.

§ 3 - Zakazy i nakazy

§ 3.1) Zakazuje się używania modyfikacji/wspomagaczy pozwalających na osiągnięcie nieuczciwej przewagi.

§ 3.2) Na serwerze obowiązuje zakaz reklamowania innych usług lub serwerów.

§ 3.3) Surowo zabronione jest udostępnianie oraz wyłudzanie cudzych danych osobowych i wizerunku danej osoby (Art. 107. UODO i Art. 286. K.k.).

§ 3.4) Zakazuje się obrażania, znieważania, wyrażania mowy nienawiści w stosunku do innych Użytkowników.

§ 3.5) Nie można generować zbędnego spamu, floodu, używania wulgaryzmów, nadużywania wielkich liter na chacie.

§ 3.6) Zakazuje się poruszania tematów przeznaczonych dla osób pełnoletnich.

§ 3.7) Zakazuje się propagowania faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego, a także poruszania tematów rasizmu (Art. 256. K.k.).

§ 3.8) Nie należy wykorzystywać błędów serwera, lecz trzeba zgłosić je administracji.

§ 3.9) Działania na szkodę serwera czy też jego administratorów są surowo zabronione.

§ 3.10) Zabronione jest posiadanie wulgarnej nazwy użytkownika.

§ 3.11) Zabronione jest podszywanie się pod Administrację oraz innych użytkowników (Art. 190a. §2 K.k.).

§ 3.12) Nakazuje się przestrzegania zasad kultury na czacie serwerowym jak i poza nim.

§ 3.13) Nakazuje się respektowania i stosowania się do regulaminu serwera w każdym miejscu bezpośrednio powiązanym z siecią MatrixMC.

§ 3.14) Zakazuje się wykorzystywania lub próby wykorzystania jakichkolwiek luk w zabezpieczeniach serwera.

§ 3.15) Użytkownicy z uprawnieniami specjalnymi są zobowiązani do nie nadużywania swoich uprawnień w celach osobistych lub na szkodę innych.

§ 3.16) Zakazuje się tworzenia budowli lub mechanizmów, które mogą powodować nadmierne obciążenie serwera lub zakłócać rozgrywkę innych graczy.

§ 3.17) Uczestnicy konkursów lub wydarzeń na serwerze zobowiązani są do zachowania tajemnicy dotyczącej ich treści, aby zapewnić wszystkim uczestnikom równe szanse.

§ 3.18) Zakazuje się sprzedaży, handlu lub transferu kont użytkowników.

§ 4 - Prawa użytkownika

§ 4.1) W razie nadania kary użytkownikowi, przysługuje mu prawo odwołania się na discordzie, tworząc zgłoszenie w strefie pomocy.

§ 4.2) Każdy użytkownik ma prawo do korzystania z serwera minecraft i discord zgodnie z regulaminem.

§ 4.3) Każdy użytkownik ma prawo do złożenia skargi na innego użytkownika lub propozycji na serwer używając do tego odpowiednich kanałów na discordzie.

§ 4.4) Użytkownik ma prawo do bycia informowanym o zmianach w regulaminie, aktualizacjach serwera oraz ważnych wydarzeniach dotyczących serwera na serwerze discord.

§ 4.5) Każdy użytkownik ma prawo do ochrony swoich danych osobowych i prywatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4.6) Użytkownik ma prawo do gry w środowisku wolnym od nadużyć, nękania i innych form nieodpowiedniego zachowania.

§ 4.7) Każdy użytkownik ma prawo do równego i sprawiedliwego traktowania przez innych graczy oraz administrację.

§ 4.8) Użytkownik ma prawo do zgłaszania propozycji dotyczących usprawnień serwera, nowych funkcji czy organizacji wydarzeń.

§ 4.9) Użytkownik ma prawo do odwoływania się od decyzji podjętych przez administrację, innych niż te związane z nałożonymi karami.

§ 4.10) Każdy użytkownik ma prawo do otrzymywania wsparcia od administracji w przypadku problemów technicznych lub pytań dotyczących serwera.

§ 5 - Taryfikator kar

§ 5.1) Tabela, w której znajdują się wykroczenia wraz z przewidywanymi karami.

Wykroczenie Kara
Działanie na szkodę serwera, użytkowników lub jego administracji. Permanentna blokada konta
Używanie niedozwolonych modyfikacji gry (cheaty/hacki) Blokada konta na 3 dni
Sojusz międzydrużynowy Blokada konta na 1 dzień
Wykorzystywanie błędów serwera bez wcześniejszego zgłoszenia Blokada konta na 1 dzień
Utrudnianie rozgrywki własnej drużynie lub innym użytkownikom Wyrzucenie konta z serwera
Pisanie/wysyłanie nieodpowiednich wiadomości lub treści na czacie Wyciszenie konta na 6 godzin
Wulgarne, nieodpowiednie zachowanie na czacie Wyciszenie konta na 2 godziny
Nadmierny Spam/Flood, Nadużywanie caps locka, Zaśmiecanie czatu Wyciszenie konta na 1 godzinę

§ 5.2) Administrator ma prawo nałożyć na użytkownika wyższą karę niż przewidziano w taryfikatorze, w przypadku poważnego lub nagminnego naruszania zasad serwera lub złamaniu wielu zasad jednocześnie.

§ 6 - Płatności

§ 6.1) Usługodawcą (prowadzącym Serwis) jest Mariusz Miklasiewicz, prowadzący działalność rejestrowaną pod nazwą FINEZJA, NIP: 8821822055.

§ 6.2) Obsługę techniczną związaną z SMS Premium, Direct Carrier Billing, Przelewy online i Blik sprawuje firma RPDP Robert Paszkowski, 02-143 Warszawa, Żwirki i Wigury 3/10, NIP 1182105129.

§ 6.3) Płatności PayPal są obsługiwane przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

§ 6.4) Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia, klient akceptuje niniejszy regulamin.

§ 6.5) Serwis polega na udostępnieniu infrastruktury technicznej SMS Premium, Direct Carrier Billing, Przelewy online i Blik do dodania ogłoszenia płatnego w serwisie internetowym matrixmc.pl

§ 6.6) Koszt wysłania SMS wynosi:

 • 71480 1zł zł netto (1,23 zł brutto).
 • 72480 2 zł netto (2,46 zł brutto).
 • 73480 3 zł netto (3,69 zł brutto).
 • 74480 4 zł netto (4,92 zł brutto).
 • 75480 5 zł netto (6,15 zł brutto).
 • 76480 6 zł netto (7,38 zł brutto).
 • 79480 9 zł netto (11,07 zł brutto).
 • 91400 14 zł netto (17,22 zł brutto).
 • 91900 19 zł netto (23,37 zł brutto).
 • 91900 20 zł netto (24,70 zł brutto).
 • 91900 25 zł netto (30,75 zł brutto).

Usługa dostępna jest dla sieci Orange, T-Mobile, Plus, Play, Sferia, Cyfrowy Polsat oraz wszystkich sieci wirtualnych MVNO (np. GaduAir, mBank mobile, Aster).

§ 6.7) Tylko poprawnie wysłany SMS z dokładnie wpisaną komendą i numerem Premium, uprawnia do uzyskania kodu jednorazowego. W przypadku błędnie wpisanego SMSa, Użytkownik otrzyma komunikat o błędnie wysłanej komendzie. Zgodnie z zasadami opłata za każdego wysłanego SMSa jest pobierana przez operatorów GSM w momencie jego wysłania, nawet jeśli jest to nieprawidłowy SMS. Organizator informuje, iż nie ma obowiązku zwrotu kosztów SMSa bądź przesłania ponownie kodu, w przypadku jeśli Użytkownik wysłał błędną treść SMSa.

§ 6.8) Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu, bądź nieotrzymania SMSa z kodem, mimo wysłania prawidłowej treści SMS, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji poprzez wysłanie e-maila na adres: [email protected]

§ 6.9) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości przesłane przez Uczestnika w formie SMS nie dostarczone lub opóźnione z przyczyn leżących po stronie Operatora sieci komórkowej.

§ 6.10) Ceny usług mogą różnić się w zależności od wybranej formy płatności oraz mogą ulec zmianie.

§ 6.11) Kupujący zgadza się na uzyskanie dostępu do produktu cyfrowego już teraz oraz jest świadomy, że natychmiastowe skorzystanie z produktu oznacza utratę prawa do odstąpienia od umowy ze Sprzedającym oraz z jego Dostawcą.

§ 6.12) Po zakupie wybranej usługi serwis MatrixMC automatycznie przyznaje ją klientowi.

§ 6.13) Dostępne formy płatności: SMS Premium, Direct Carrier Billing, Przelewy online, Blik, PaySafeCard i PayPal.

§ 7 - Polityka prywatności

§ 7.1) Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszelkich danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez serwer MatrixMC pod firmą FINEZJA, NIP: 8821822055.

§ 7.2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody (art. 6, ust.1, pkt.a) ogólnego Rozporządzenia 2016/679)) w celu zapewnienia dostępu do konta w grze Minecraft.

§ 7.3) Serwer zbiera automatycznie dane takie jak adresy IP użytkowników w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności serwera.

§ 7.4) Zebrane dane są używane wyłącznie do celów administracyjnych, technicznych i w celu zapewnienia bezpieczeństwa serwera.

§ 7.5) Zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych użytkowników i zapewnienia, że nie będą one udostępniane osobom trzecim w rozumieniu (art. 4 ust. 9 ogólnego Rozporządzenia 2016/679).

§ 7.6) Użytkownicy mają prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu co do sposobu ich przetwarzania.

§ 7.7) Serwer zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Wszelkie zmiany będą komunikowane użytkownikom.

§ 8 - Postanowienia końcowe

§ 8.1) Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2024 roku i zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

§ 8.2) Administracja serwera zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany będą komunikowane użytkownikom z odpowiednim wyprzedzeniem.

§ 8.3) Wszelkie spory wynikające z interpretacji regulaminu będą rozstrzygane przez administrację serwera.

§ 8.4) Regulamin obowiązuje na wszystkich serwerach i platformach związanych z siecią MatrixMC.

§ 8.5) W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję ostateczną podejmuje administracja serwera.